За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов: "Споразумението за междусистемна свързаност между България и Гърция ще бъде първата изключително важна стъпка, даваща реална възможност България да получава природен газ от алтернативни източници и доставчици"

07.06.2016 г.

"Свързаността на газовите пазари в Европа и по-специално в региона на Югоизточната част на континента е от приоритетно значение не само за България, а и за Европейския Съюз. Изграждането на тези връзки ще позволи промяна на продължилото десетилетия статукво и ще направи възможно изграждането на национален и впоследствие – на регионален газов пазар, основан на пазарните принципи и на реална конкуренция на доставките, което неминуемо води до по-добри цени и по-добро качество на доставките. Подписването на Споразумението за междусистемна свързаност между България и Гърция ще бъде първата изключително важна стъпка, даваща реална възможност България да получава природен газ от други направления и от други доставчици, различни от сегашните." Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на откриването на работната среща на газови оператори от региона, чиято основна тема е финализирането на Споразумението IP Кулата/Сидирокастро за междусистемно свързване на газопреносните системи на България и Гърция. В проявата, чийто домакин е "Булгартрансгаз", участваха представители на Европейската комисия, ДЕСФА, "Газпром експорт", ДЕПА, RAE. От страна на КЕВР в работната среща участваха членът на регулатора Александър Йорданов и експерти в областта на газовия сектор.

Българският регулатор категорично подкрепя операторите на газопреносните мрежи на България и Гърция в техните усилия за създаване на необходимите предпоставки за развитието на пазара на природен газ в региона и очаква сключването на Споразумението във възможно най-кратките срокове, каза доц. Иванов. От името на КЕВР той изрази висока оценка за усилията на всички заинтересовани страни, ангажирани с подготовката на окончателното Споразумение, като специално беше подчертана активната насърчаваща и медиаторска роля на Европейската комисия, чиито последователни усилия са насочени към развитието и либерализацията на газовите пазари на континента.

Като особено важен фактор за успешното прилагане на Споразумението за междусистемна свързаност доц. Иванов изтъкна разписването на ясни процедури. Припомнено беше, че съгласно Регламент 2015/703, считано от 1.05. т.г. операторите от страните-членки вече имат задължението да въведат Мрежовия кодекс относно правила за оперативна съвместимост и обмен на данни. От особено значение според него са процедурите за заявки и коригирани заявки за количествата природен газ, които ще бъдат трансферирани виртуално или физически, както и процедурите за разпределение на пренасяните количества природен газ.

Българският и гръцкият регулатор нямат пряко отношение към водените преговори, тъй като споразумението не подлежи на одобрение от компетентните регулаторни органи на двете страни. Независимо от това, при необходимост, регулаторът има готовност в най-кратки срокове да промени регулаторната рамка, в случай че финалното споразумение налага това, каза доц. Иван Иванов.Галерия