За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНА ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ КЕВР ОБСЪДИ ЦЕНОВИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ШЕСТ ВиК ДРУЖЕСТВА

16.05.2016 г.

На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по ценовите предложения на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Смолян, "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив, "Водоснабдяване и канализация–Свищов" ЕАД, гр. Свищов, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Русе, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Перник. Съгласно нормативните изисквания докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора. С цел разширяване на публичността и прозрачността, заседанието беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.

В съответствие с възможността за ускорена процедура, непосредствено след откритите заседания, бяха проведени и обществени обсъждания по заявленията на ВиК дружествата. В тях, освен ВиК дружествата-заявители, участваха представители на Българската асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите, Националния браншови синдикат "Водоснабдяване"-КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" – КТ "Подкрепа", ръководители на местни власти. По време на дискусията участниците изложиха становищата си във връзка с ценовите предложения на Комисията, залегнали в докладите на работните групи. Председателят на Общинския съвет в гр. Свищов Кристиян Кирилов изрази подкрепата на местното ръководство за поисканото от общинското дружество "ВиК – Свищов" ЕАД увеличение на цените на предоставяните ВиК услуги, което е значително по-високо от предлаганото от Комисията. Според него това ще позволи дружеството да покрива изцяло разходите си след въвеждането в експлоатация на новата пречиствателна станция.

КЕВР ще излезе с окончателно решение по внесените заявления за цени на шестте ВиК дружества след закритото си заседание на 31.05.2106 г.Галерия