За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player"Булгартрансгаз" ЕАД приключи процедурата във връзка с въвеждане в експлоатация и използване на Регионална платформа за резервиране на капацитет на точките за междусистемно свързване

10.05.2016 г.

Със сключения договор газопреносният оператор изпълнява задълженията си в съответствие с европейските регламенти

"Булгартрансгаз" ЕАД сключи договор за въвеждане на Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP), която ще се използва на входните и изходните точки на междусистемно свързване (IP-s) със съседните оператори от страните-членки на ЕС.

Въвеждането на платформата е в съответствие с изискванията на чл. 27 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 984/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи.

След въвеждането й в редовна експлоатация, Регионалната платформа за резервиране на капацитет ще даде възможност да се предлагат капацитетни продукти и ще се използва на входните и изходни точки на междусистемно свързване (IP-s) със съседните оператори от страните членки на ЕС.

Платформата ще бъде приложима на следните точки на междусистемно свързване на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

IP Негру вода 1/Кардам
IP Негру вода 2,3/Кардам
IP Кулата/Сидирокастро
IP Русе/Гюргево

С цел информиране на действащите и потенциални ползватели на газопреносни мрежи във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на платформата и необходимостта от регистриране на ползвателите, на интернет страницата на "Булгартрансгаз" ЕАД е публикувана цялата необходима информация, както и предложение за провеждане на обучение на заинтересованите страни:

http://www.bulgartransgaz.bg/bg/news/regionalna_platforma_za_rezervirane_na_kapacitet_rbp_-239-c15.html