За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР УТВЪРДИ ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ НА ДРУЖЕСТВА ОТ СЕКТОРА

28.04.2016 г.

На закрито заседание КЕВР прие решения за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги на "Софийска вода" АД, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен и на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД, гр.Пещера. Утвърдените цени влизат в сила от 1.05.2016 г.

В съответствие със законовите изисквания, окончателните решения на регулатора бяха предшествани от широка обществена дискусия по ценовите предложения. Докладите на експертните работни групи бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. На 13.04.2016 г. бяха проведени открити заседания и публични обсъждания с участието на ръководствата на трите В и К дружества, представители на браншови синдикални организации, на Българската асоциация по водите, на Съюза на ВиК операторите, граждански сдружения, граждани.

Решенията са публикувани на интернет страницата на регулатора.