За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ПРИЕ ЕДИНОДУШНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГУЛАТОРА ПРЕЗ 2015 Г.

21.04.2016 г.

       Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР в Народното събрание прие с пълно мнозинство Годишния доклад за дейността на регулатора през 2015 г. На заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов посочи основните задачи, които Комисията е изпълнила през този период – финансово стабилизиране на отрасъла, възстановяване авторитета на регулатора като независим орган и връщане доверието на българските граждани. Създадена е и необходимата нормативна база за успешното провеждане на либерализацията на електроенергийния пазар, предприети са структурни и персонални промени за подобряване на работата с потребителите по подадени от тях сигнали и жалби.

       В отговор на поставени питания, доц. Иванов изрази становището на регулатора по въпроси, свързани с отражението на предстоящия банков кредит на БЕХ върху цената на електрическата енергия, извършваната от КЕВР контролна дейност, подготвяните промени в Общите условия на „Топлофикация София“. Народните представители получиха отговори и по други актуални проблеми на регулацията в енергийния сектор.Галерия