За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: КЕВР ИЗПЪЛНИ НАЙ-ВАЖНИТЕ СИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ 2015 г.

14.04.2016 г.

Годишният доклад за дейността на Комисията през 2015 г. получи широко одобрение от народните представители в Комисията по енергетика

Комисията за енергийно и водно регулиране е изпълнила най-важните си задачи за 2015 г., заяви пред депутатите от парламентарната енергийна комисия председателят на регулатора доц. Иван Иванов. Заедно с членове на Комисията той участва в заседанието, на което беше обсъден Годишният доклад за дейността на институцията за 2015 г.

Сред изпълнените основни задачи от КЕВР доц. Иванов изтъкна финансовото стабилизиране на енергийния сектор на фона на заварения тежък тарифен дефицит на Националната енергийна компания, която вече е излязла от тежката ситуация. Като важно направление в работата на енергийния регулатор през миналата година и в началото на тази година беше посочено и създаването на подзаконовата база за либерализацията на електроенергийния пазар. За тази цел Комисията е приела Правилата за търговия с електрическа енергия, в началото на 2016 г. са утвърдени стандартизираните товарови профили и инструкцията за смяна на доставчика, с което битовите потребители могат вече реално да участват на свободния енергиен пазар. Доц. Иванов подчерта, че през 2015 г. Комисията е приела и редица подзаконови актове, сред които и двете наредби за цените и за качеството на ВиК услугите, свързани с реформата във водния сектор. През изминалия отчетен период енергийният регулатор утвърди своята независимост и водещо начало в работата му беше защитата на обществения интерес, посочи председателят на регулатора пред народните представители. По отношение на извършвания контрол и решаването на спорове, Комисията е предприела структурни и персонални промени с цел оптимизиране на дейността.

Изказалите се народни представители от всички парламентарни групи изразиха твърдата си подкрепа за професионализма и експертния подход в работата на новия състав на КЕВР през 2015 г., които са имали важен принос за положителните тенденции в енергийния отрасъл. Те изтъкнаха, че постигнатите резултати от регулатора са потвърдили правилността на решението на Парламента за независим статут на Комисията, която не е допуснала външна намеса в работата си.Галерия