За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerВ КЕВР СЕ СЪСТОЯХА ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ НА ДРУЖЕСТВА

13.04.2016 г.

На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по заявленията на "Софийска вода" АД, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Плевен и на "Водоснабдяване, канализация и строителство"ЕООД, гр.Пещера. На заседанията присъстваха ръководствата на трите ВиК дружества, представители на браншови синдикални организации, на Българската асоциация по водите, на Съюза на ВиК операторите, граждански сдружения, граждани. Съгласно нормативните изисквания докладите на работните групи бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. С цел разширяване на публичността и прозрачността, заседанието беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.

В съответствие с възможността за ускорена процедура, успоредно с откритите заседания се състояха и обществени обсъждания по трите заявления. По време на продължилата 3-часова дискусия, участниците в нея изложиха своите становища и разяснения във връзка с ценовите предложения на Комисията, залегнали в докладите на работните групи. С окончателно решение по внесените заявления за цени на трите ВиК дружества, КЕВР ще излезе на 28.04.2016 г.

На заседанието си КЕВР разгледа и доклади на работните групи по заявленията на пет дружества от електроенергийния сектор - за издаване, за продължаване на срока и за изменение и допълнение на лицензии, издадени за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група". По искане на регулатора дружествата информираха за предприетите от тях мерки и за цялостната си готовност за работа с битови потребители на електроенергия, които от 1 април т.г. имат възможността да участват на либерализирания пазар на електроенергия като сменят своя доставчик. Окончателно решение по внесените заявления Комисията ще вземе на закрито заседание на 20.04.2016 г.Галерия