За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа основание чл. 103а от Правилата за търговия с електрическа енергия Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол №56 от 28.03.2016 г. прие инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия

29.03.2016 г.

На основание чл. 103а от Правилата за търговия с електрическа енергия Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол №56 от 28.03.2016 г. прие инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.
PDF документ 141.32KB И Н С Т Р У К Ц И Я за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили
MS Word документ 18.16KB Приложение 1а - Пълномощно за физически лица
MS Word документ 24.96KB Приложение 1б - Пълномощно за нефизически лица.
MS Word документ 97KB Приложение 2 - Заявление