За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerВ КЕВР СЕ СЪСТОЯХА ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 АПРИЛ 2016 Г . И ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

24.03.2016 г.

На открито заседание КЕВР обсъди внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цени за ІІ-ро тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. На заседанието присъстваха ръководството на Булгаргаз ЕАД, организации, граждани. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. С цел разширяване на публичността и прозрачността, заседанието беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. В съответствие с възможността за ускорена процедура, успоредно с откритото заседание беше проведено и обществено обсъждане.

Цената на природния газ от 1.04.2016 г. да бъде 312,21 лв./1000 куб. м. без акциз и ДДС, е становището на работната група във връзка със заявлението на „Булгаргаз ЕАД, въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления. Посочената цена е с 23,02% по-ниска от досегашната за І-во тримесечие на годината, като намалението е с 93,35 лв./1000 куб. м.

Окончателно решение за цената на природния газ Комисията ще вземе на закрито заседание на 31.03.2016 г.

КЕВР проведе и второ открито заседание заедно с обществено обсъждане, на които беше разгледан доклад на работната група за изменение на цената на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентралите по комбиниран начин, във връзка с изменението на цените на природния газ, считано от 1.04.2016 г. Съгласно нормативните изисквания докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В обсъждането участваха народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев,Омбудсманът на Република България Мая Манолова, ръководителите на работодателски организации Васил Велев от АИКБ и Константин Стаменов от БФИЕК, топлофикационни дружества от цялата страна, обществени организации, граждани.

По време на общественото обсъждане председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов подчерта, че предложените цени на топлоенергията създават буфер, който да предпази потребителите от бъдещо увеличение в случай, че цената на природния газ започне да се повишава. Той припомни, че с ценовото си решение от 1 октомври 2015 г. регулаторът не е отчел в пълна степен намалението на цената на природния газ именно с цел топлофикационните дружества да бъдат подкрепени и да подобрят финансовите си резултати. Според Иван Иванов решението за намаляване на преференциалните цени за комбинирана електроенергия ще се отрази както върху регулираната цена на електроенергията, така и върху цените на свободния пазар чрез намалението на компонентата „Задължения към обществото“, заплащана от всички потребители. „По утвърдени международни стандарти не е добра регулаторна практика цените на електроенергията да се променят на твърде кратки периоди. Затова решение за цената на електроенергията ще бъде взето в края на м. юни 2016., когато започва новият годишен ценови период“, заяви председателят на КЕВР.

Окончателно решение за цената на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентралите по комбиниран начин, във връзка с изменението на цените на природния газ от 1.04.2016, КЕВР ще вземе на закритото си заседание на 31 март 2016 г.Галерия