За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА НА СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА НАСЪРЧАВА ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

22.03.2016 г.

"Анализите на КЕВР показват, че с въвеждането на инсталация за използване на RDF гориво, при сегашните ценови нива на природния газ и на електрическата енергия, цената на произвежданата топлинна енергия от "Топлофикация" София ще бъде намалена с 8,52 %. Резултатът ще бъде значително подобряване на финансовите показатели на дружеството и намаляване на разходите на потребителите." Това заяви членът на КЕВР Евгения Харитонова в презентацията си на международната конференция "От отпадъци към енергия: технологии, проекти, нови възможности за общините и бизнеса", организирана от Българския енергиен и минен форум съвместно със Столична община. Целта на конференцията беше представителите на общини и бизнеса да бъдат запознати с новите възможности и технологии за енергийно оползотворяване на различните типове отпадъци и биомаса.

Представяйки действащата регулаторна рамка на сектора за оползотворяване на отпадъците за производство на енергия, Евгения Харитонова изтъкна, че в съответствие с европейските практики българското законодателство насърчава въвеждането на нови технологии за ефективно използване на алтернативни горива, които допринасят за опазването на околната среда и имат доказан икономически ефект. Тя очерта параметрите на проекта на Столична община за инсталация за RDF гориво, който е на стойност 135 млн. евро, със 70 на сто финансиране по ОПОС 2014-2020. Новото гориво може да бъде използвано като добавка към използваните от топлоцентралите традиционни горива – природен газ, въглища и др. Изработеният от КЕВР модел за проектираната инсталация в "Топлофикация-София" показва, че при планиран общ проектен капацитет за изгаряне на RDF гориво в размер на 180 хил. тона, ще бъде постигната енергийна ефективност над 90%, каза г-жа Харитонова. Разчетите на КЕВР са направени при норма на възвращаемост от 5 на сто и разкриват 20 работни места. Тя допълни, че въвеждането на новата инсталация запазва капиталовата структура на дружеството при осигурен икономически ефект.

По време на дискусията в рамките на форума участниците обсъдиха широк кръг теми, свързани с приложимостта на различни нови технологии за производство на енергия от отпадъци, проектните им характеристики и възможностите за тяхното финансиране.Галерия