За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори за 2016 г.

16.03.2016 г.

На основание т. 8 от „Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ“, Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение по Протокол № 47, т. 3 от 15.03.2016 г., определя следните коефициенти на обслужване за дейността на енергийните предприятия, които да се прилагат за 2016 г.:

1. За разпределение на електрическа енергия – 0,21;

2. За пренос на топлинна енергия – 0,19;

3. За разпределение на природен газ - 0,18.