За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР прие Методика и критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електрическа енергия и природен газ с решение по Протокол № 47 от 15.03.2016 г., т. 2.

16.03.2016 г.

КЕВР прие Методика и критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електрическа енергия и природен газ с решение по Протокол № 47 от 15.03.2016 г., т. 2. Приемането на методиката е в изпълнение на изискванията на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура. Методиката регламентира правилата, по които КЕВР ще идентифицира и оценява риска на проектите от общ интерес, които са необходими за реализацията на приоритетните инфраструктурни коридори в енергетиката и постигане на основните цели на енергийната политика на Европейския съюз за конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките. Методиката улеснява организаторите на проекти от общ интерес при подготовката на техните проекти и осигурява прозрачност и обективност на оценяването им.
PDF документ 180.48KB Методика