За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ: КЕВР ПРИТЕЖАВА ВОЛЯТА И ЕКСПЕРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ДА УЧАСТВА АКТИВНО В ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

23.02.2016 г.

"Комисията за енергийно и водно регулиране има волята и необходимия експертен потенциал активно да участва в общите усилия на всички институции за решаването на кръга от проблеми между потребителите и топлофикационните дружества. Дейността на регулатора ще бъде изцяло насочена към постигане на по-голяма справедливост и към защитата на обществения интерес". Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на проведената кръгла маса, посветена на мерки за подобряване работата на топлофикационните дружества с клиентите. В дискусията, инициирана от Омбудсмана на Република България Мая Манолова участваха и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, представители на Столична община, Топлофикация-София, Комисията за защита на потребителите и др.

Като най-важна и радикална мярка за решаване на възникващите спорове на гражданите с топлофикационните дружества, доц. Иван Иванов посочи постепенното преминаване от вертикални към хоризонтални отоплителни инсталации, което ще внесе яснота и справедливост в заплащането на реално консумираната услуга от страна на потребителите. На кръглата маса бяха посочени редица примери в това отношение с реализация на пилотни проекти в някои градове, което е довело до драстично намаляване на такса "сградна инсталация" в етажната собственост и на разходите за отопление на общите части. Председателят на КЕВР информира, че в сферата на своята компетентност, Комисията ще инициира процедура за отпадане или намаляване на юрисконсултските такси, начислявани на клиентите на всички топлофикационните дружества при съдебен спор с тях. Промяната ще залегне в рамките на Общите условия на дружествата за работа с клиентите и ще важи за всички топлофикационни дружества в страната. Според председателя на КЕВР подобно решение ще стимулира всички топлофикационни дружества да търсят допълнителни възможности за извънсъдебни споразумения с клиентите чрез разсрочване на задълженията им или други схеми на погасяване, което ще внесе повече справедливост и равнопоставеност в отношенията търговец-клиент. Като друга мярка, която ще бъде обсъдена при промяна в Общите условия, доц. д-р Иван Иванов посочи и възможността за удължаване на задължителния период, в който потребителите ще бъдат известявани, че предстои внасяне на спора в съда.

Председателят на КЕВР обяви на Кръглата маса, че регулаторът ще обсъди и въвеждането на пределна цена за услугата "дялово разпределение" на топлинната енергия. Той подчерта, че комисията има правомощията да въвежда пределни цени, когато е налице услуга, предоставяна от дружества-монополисти. Топлофикационните дружества ще бъдат задължени да се съобразят с пределната цена за услугата "дялово разпределение" при сключването на търговски договори с фирмите за дялово разпределение.Галерия