За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerС решение по Протокол № 13 от 26.01.2016 г., т. 1 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

27.01.2016 г.

С решение по Протокол № 13 от 26.01.2016 г., т. 1 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (обн. ДВ, бр. 43 от 12 юни 2015 г.).

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове КЕВР предоставя на заинтересованите лица 14-дневен срок за изразяване на становища и предложения по проекта.

PDF документ 278.55KB Доклад
PDF документ 301.58KB Проект