За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране обсъди опита на Чешката Република при въвеждането на либерализиран електроенергиен пазар

26.01.2016 г.

Предстоят работни срещи на експерти по конкретни тематики на регулацията в условията на борсовия пазар

Опитът на Чешката република в областта на либерализацията на енергийния пазар и възможностите за усъвършенстване на регулационната дейност със старта на борсата в България бяха сред основните теми на проведената среща на ръководството на КЕВР и експерти на българския регулатор с ръководството и експертен екип на ЧЕЗ-България.

„Основна цел на подобни работни срещи е в дискусионен формат да бъдат разгледани задълбочено всички аспекти от работата на регулатора, свързани с идентифициране и решаване на възникващи проблеми в хода на либерализацията на пазара, с цел да не бъдат допуснати евентуални сътресения през началния етап на процеса“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Изтъкнато беше, че българският регулатор има готовност да се запознае с всички експертни мнения, които могат да бъдат от полза за успеха на борсовия пазар у нас.

Като едно от основните предизвикателства пред либерализацията на пазара чешкият опит отчита недопускане на възможни нелоялни практики от страна на търговците в борбата им за нови клиенти и необходимостта от незабавна намеса на регулатора в тези случаи. При констатиране на подобни нарушения реакцията на регулатора следва да е категорична и да включва иницииране на законодателни промени за защита правата на потребителите, както и засилване на контролните дейности по проверка на търговците с налагане на санкции, включително и възможност за отнемане на лицензии при драстични и повтарящи се нелоялни практики от тяхна страна. В хода на дискусията като особено важен беше подчертан ангажиментът на регулатора чрез контрол и мониторинг на пазара да допринася за засилване защитата на потребителите. Изтъкнато беше също, че ключово условие за успеха на процеса за преминаване към либерализиран пазар има защитата на уязвимите потребители чрез система за социално подпомагате в съответствие с Директива 2009 72/ЕО.

Общо бе мнението, че регулаторът следва да има активно участие при осигуряване прозрачност на методите на регулация на регулираните субекти, спазване на единни правила за всички участници на пазара, стимулиране на конкуренцията, отразяване процеса за смяна на доставчик в нормативните актове, елиминиране на кръстосаното субсидиране. Като гаранция за успеха на либерализацията и защита на потребителите бяха посочени осигуряването на информираност на всички заинтересовани страни за същността на процеса, начина на смяна на доставчик, както и ефективни правомощия на регулатора за събиране на информация в хода на проверките и оповестяване на резултатите от тях.

На срещата бяха дискутирани и въпросите относно механизмите за формиране на цена от последна инстанция и определянето на типовете стандартизирани товарови профили. Подчертана беше и ролята на тарифната структура с фиксирана компонента за гарантиране на недискриминационна среда, за справедлив и прозрачен подход към клиентите, за ефективност на експлоатацията и развитие на мрежата, за стабилност и устойчивост на инвестициите.

КЕВР е извършила значителна организационна работа във връзка с регулирането на стартиралия борсов пазар, но при всички случаи обмяната на добри практики със страни, където той вече функционира, е от съществено значение за българския регулатор в изпълнение на неговите основни функции в този процес, заяви доц. Иванов. До края на тази седмица ще се състои работна среща с експерти на други електроразпределителни дружества, които също ще представят анализи на базата на проведената либерализация в техните страни. Предстои работни групи с участието на експерти на КЕВР да започнат работа по конкретни тематики, свързани с регулацията на пазара. „Стремежът на регулатора е да гарантира успешния ход на процеса на либерализация и ефективната защита на българските потребители, които да могат да се възползват от него по най-добрия начин, заяви доц. Иван Иванов.Галерия