За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов на срещата с Омбудсмана Мая Манолова: "Основната мисия на КЕВР е защитата на обществения интерес и решенията по жалби на гражданите са важна част от дейността на регулатора"

18.01.2016 г.

Широк кръг въпроси, свързани с жалби на клиенти на „Топлофикация-София“ ЕАД бяха обсъдени на среща на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов и Омбудсмана Мая Манолова. В разговора, който проведе по молба на обществения защитник, участваха членът на Комисията Евгения Харитонова, както и експерти от двете институции. От страна на Омбудмана бяха посочени редица оплаквания на клиенти на топлофикационното дружество, свързани с дяловото разпределение на топлинна енергия, такса „сградна инсталация“, принудително събиране на задължения към дружеството и др.

Председателят на КЕВР Иван Иванов подчерта, че основната мисия на регулатора е защитата на обществения интерес и решенията по жалби на гражданите са важна част от дейността на Комисията. „При всички случаи ролята на КЕВР е да намира баланса на интересите на потребителите и доставчиците на услуги и работните срещи с институцията на Омбудсмана имат своята роля за намиране на взаимноприемливи решения по поставените въпроси“, заяви доц. Иванов. Експерти на регулатора ще изготвят становища, които ще бъдат обсъдени на предстояща тематична кръгла маса с участието на представители на министерствата на енергетиката и икономиката, на парламентарната енергийна комисия, на Столична община, ръководството на „Топлофикация-София“ ЕАД и експерти в областта на енергетиката.Галерия