За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране ще защити обществения интерес при определянето на качеството и цените на ВиК услугите

14.01.2016 г.

"Комисията за енергийно и водно регулиране със своите решения няма да допусне шоково увеличение на цената на водните услуги и ще защити обществения интерес, така както постъпва при определяне цената на електроенергията." Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов на пресконференция по повод приетите наредби за качеството и цените на ВиК услугите. В брифинга участваха и членовете на регулатора от специализирания състав Валентин Петков и Димитър Кочков, както и експерти на регулатора в областта на цените и контрола на услугите в сектора.

Според доц. Иван Иванов целта на новите наредби за регулация във ВиК сектора е да се повиши неговата ефективност и да се създадат условия за устойчивото му развитие. Същевременно се създават условия за мащабни инвестиции в областта на ВиК услугите, с които да се постигне развитие и модернизиране на мрежата и да се подобри качеството на водните услуги. В тази връзка членът на КЕВР Димитър Кочков информира, че основните оплаквания на гражданите са свързани не толкова с цените, а с качеството на предоставяните услуги, което е и една от целите на реформата в сектора. Във връзка с достъпността на ВиК услугите през новия регулаторен период 2017-2021 г., членът на регулатора Валентин Петков подчерта, че при определянето на цените Комисията ще се ръководи от праговете на социална поносимост и това е продиктувано от необходимостта потребителите на услуги да бъдат защитени. Пояснено беше, че прагът на социална поносимост от 2015 г. е намален от 4 % на 2,5 % от средния месечен доход на домакинството като този размер ще се прилага от 2017 г.

КЕВР ще се стреми към постигане баланс на интересите между ВиК операторите и потребителите в съответствие с конкретните условия във всеки регион, заяви доц. Иван Иванов. Той поясни, че в новите бизнеспланове ще бъдат заложени различни ценови нива за всяка отделна област на страната и за всеки отделен оператор в рамките на календарната година. Окрупняването на дружествата в сектора, въведено със Закона за водите през 2015 г., ще доведе до функционирането само на един ВиК оператор във всяка област, което ще им позволи да прилагат по-добри управленски практики. По този начин те ще имат възможност да кандидатстват с проекти за финансиране по оперативните европейски програми, което ще им позволи да се развиват устойчиво като инвестират в мрежата и подобряват качеството на услугите за потребителите.Галерия