За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ЗАПОЧВА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД

06.01.2016 г.

КЕВР ще продължи да следи развитието на въпроса с доставките на природен газ за крайните потребители на "Овергаз мрежи" АД

Комисията за енергийно и водно регулиране следи внимателно развитието на възникналата ситуация около доставките на природен газ от "Газпром Експорт" за "Овергаз Инк" след 1 януари 2016 г. Председателят на Комисията доц. Иван Иванов е в постоянен контакт с представители на институции и организации в отрасъла и с всички заинтересовани страни, ангажирани за разрешаването на въпроса.

По този повод на 4 и 5 януари 2016 г., по искане на КЕВР, бяха изслушани представители на ръководствата на "Булгаргаз" ЕАД и на "Овергаз Мрежи" АД. Членовете на Комисията бяха информирани за постигнатата договореност между двете компании, която гарантира непрекъснатост на доставките на природен газ за крайните битови и стопански потребители на "Овергаз Мрежи" АД. На проведените срещи Комисията за енергийно и водно регулиране оцени високо положените усилия от страна на "БЕХ" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "Овергаз Мрежи" АД за разрешаване на възникналия проблем. По настояване на КЕВР, "Булгаргаз" ЕАД и "Овергаз Мрежи"АД поеха ангажимент да информират регулатора при всяка промяна на ситуацията.

Със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, регулаторът започва извънредна проверка на изпълнението на лицензионните задължения и финансовото състояние на "Овергаз Мрежи" АД.

В случай на възникнала необходимост, Комисията за енергийно и водно регулиране има готовност да изпълни функциите си съгласно действащото законодателство, в рамките на своята компетентност.