За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ОБСЪДИ ПРОМЯНА В ЛИЦЕНЗИЯТА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

16.12.2015 г.

На открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група по заявлението на "Топлофикация София" ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.

Налице са необходимите правни основания за промяна в лицензията поради въвеждане в експлоатация в ТЕЦ "София" на нова топлофикационна парна турбина ТГ 8А и извеждане от експлоатация на ТГ 6, е становището на регулатора. С монтирането на новия турбогенератор и демонтирането на стария, общата инсталирана електрическа мощност се променя от 110 MW на 72 MW. Това налага актуализиране на приложение № 1 към лицензията, в което са посочени основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

На откритото заседание представителите на ръководството на "Топлофикация София" ЕАД изразиха съгласието си с изводите в доклада на регулатора. Те подчертаха, че направената инвестиция за новата парна турбина в размер на 14,5 млн. лв. е поредна стъпка към обновяване на съоръженията. Според заместник-изпълнителния директор на дружеството Боян Паунов, с въвеждането на новия турбогенератор в експлоатация, "Топлофикация София" ЕАД повишава ефективността си и модернизира своите съоръжения, покривайки всички показатели за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие със съвременните изисквания.

На закрито заседание на 22 декември т.г. регулаторът ще се произнесе с окончателно решение по изменението на лицензията на "Топлофикация София" ЕАД, заяви председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов.Галерия