За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР СЕ СРЕЩНА С РЪКОВОДСТВОТО НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

15.12.2015 г.

        По инициатива на Комисията за енергийно и водно регулиране, днес беше проведена среща с ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД. От страна регулатора, в разговора участваха председателят доц. д-р Иван Иванов, членът на регулатора Евгения Харитонова и експерти на комисията, а „Топлофикация София“ ЕАД беше представена от изпълнителния си директор Георги Беловски и членове на административното ръководство на дружеството.

       Основна тема на разговора бяха предприеманите от „Топлофикация София“ ЕАД мерки за подобряване на работата с клиентите. Като главна задача в тази насока, от ръководството на дружеството посочиха необходимостта от повишаване на доверието на потребителите на услугите. С цел избягване на неточности при отчитане на потребяваната топлинна енергия, от 2016 г. „Топлофикация София“ ЕАД ще въведе дистанционно отчитане и наблюдение на параметрите на абонатните станции, беше съобщено на срещата. Предвижда се също всеки потребител да получи възможност в реално време да проследява показанията на абонатната станция, което ще увеличи прозрачността на предоставяните услуги.

        „Въпросът за доверието на клиентите има ключов характер защото това е условие за успешната работа на „Топлофикация София“ ЕАД“, заявиха на срещата доц. Иван Иванов и Евгения Харитонова. Подчертано беше, че една от приоритетните задачи на регулатора, на която се отделя изключително внимание, е работата по постъпващите жалби от страна на клиентите, тъй като те са показател за необходимостта от прилагане на балансиран подход при решаването на спорните въпроси. В тази връзка беше посочена необходимостта дружеството да продължи провежданата политика за намиране на допълнителни механизми в работата с потребителите за уреждане на възникналите спорове по взаимно справедлив начин.

       Постигната бе договореност работните срещи на регулатора с топлофикационното дружество да имат периодичен характер и на тях да се обсъждат текущо предприеманите мерки и тяхната ефективност.Галерия