За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов: „Енергийната борса е от полза за потребителите защото създава условия за прозрачност на търговията и конкуренция между участниците на пазара“

11.12.2015 г.

    Регулаторът ще контролира спазването на борсовите правила от участниците и ще налага предвидените от закона санкции

     „Създаването на енергийната борса е от ключово значение за енергетиката защото създава условия за прозрачност на пазара и равнопоставеност на участниците в борсовата търговия. Заложеният в нея принцип на конкуренцията елиминира досегашния административен подход при определянето на цените и голямата полза от това е за потребителите на електрическа енергия“. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов по време на откриването на демонстративната тестова сесия на Българската независима енергийна борса. Той подчерта, че наред с подписването на окончателното инвестиционно споразумение за газов интерконектор с Гърция, стартът на борсата е едно от важните събития в българската енергетика.

    Сред ключовите послания, свързани със старта на борсата, доц. Иванов посочи възможността за изсветляване на голяма част от договорите за изкупуване на електрическа енергия. Енергийните дружества и търговците ще трябва да са дисциплинирани и много по-точно да изчисляват количествата, които предлагат или купуват. Като едно от най-съществените предимства на борсата, председателят на КЕВР очерта реалната възможност българската електроенергетика да стане част от регионалния и общоевропейския енергиен пазар.

    По отношение ролята на КЕВР за либерализацията на енергийния пазар у нас, доц. Иванов посочи редица стъпки на регулатора, които създават нормална среда за борсовата търговия. С промяната в правилата за търговия с електрическа енергия вече са въведени редица изисквания на европейските регламенти, гарантиращи прозрачност и интегритет на енергийния пазар. Важно значение има предстоящото утвърждаване на стандартизираните товарови профили, с които битовите потребители ще получат възможност, при желание от тяхна страна, да излязат от регулирания пазар на електроенергия и да сменят своя доставчик. Като много важна функция на КЕВР след началото на борсовата търговия, доц. Иванов подчерта мониторингът, който регулаторът ще осъществява върху поведението на борсовите участници. По този начин ще се извършва контрол върху спазването на принципите за равнопоставеност между тях и няма да се допуска изкривяване на пазара на електроенергия. При констатирани нарушения на правилата, КЕВР ще налага предвидените от закона санкции, заяви председателят на регулатора.

    В официалния старт на енергийната борса участваха и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, директорът на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" към главна дирекция "Енергетика" на ЕК Клаус-Дитер Борхард и други. В рамките на демонстративната сесия, в борсовата търговия се включиха производители и търговци на електроенергия, представители на индустриални и битови потребители.Галерия