За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов: "Със своите решения и с цялостната си дейност КЕВР ще бъде част от приемането на важните промени в областта на енергетиката и В и К сектора"

10.12.2015 г.

КЕВР има пълната готовност по отношение на необходимите промени в законодателната рамка и нормативната уредба, които трябва да бъдат приети от началото на 2016 г.  Те са свързани, от една страна, с променящата се среда в отрасъл енергетика със старта на електроенергийната борса, и от друга - с реформата във В и К сектора.“ Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на заседанието на парламентарната комисия за наблюдение дейността на регулатора, посветено на основните направления за законодателни инициативи за осигуряване развитието на либерализирания електроенергиен пазар и подобряване обслужването на клиентите на енергийни и ВиК услуги.

Още в първото тримесечие на 2016 г. законодателят следва да утвърди промени в Закона за енергетиката, с които в българското законодателство да бъдат транспонирани европейските изисквания и регламенти, заложени в Директива 1227 относно интегритета и прозрачността на пазара на енергия, заяви председателят на регулатора. Той подчерта, че приложението на изискванията на директивата, известна като REMIT, ще гарантира прозрачността във функционирането на борсовия пазар и равнопоставеността на участниците в него. Изразена бе готовността на регулатора, въпреки липсата на законодателна инициатива, да участва активно в изработването на нормативната рамка със становища на свои експерти по всички предлагани промени. Като друго важно направление на законодателните промени беше посочена промяната на статута на НЕК като единствен купувач и обществен доставчик на електроенергия. Обобщавайки извършеното досега, доц. Иванов припомни, че с приетите промени в Правилата за търговия с електрическа енергия и с природен газ Комисията е дала своя важен принос за либерализацията на пазара. Съвместно с представители на Българската независима енергийна борса е направено необходимото в правилата за поведение на участниците в борсата, изцяло да бъдат   отразени разпоредбите на съответните европейските регламенти.

По отношение на нормативните промени във В и К сектора, председателят на КЕВР КЕВР посочи, че със съдействието на Световната банка, през м. ноември регулаторът е одобрил две ключови наредби за реформата в сектора – за регулиране на цените и на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. В момента двете наредби са на етап обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване. До края на годината се очаква те да бъдат приети от Министерския съвет и да влязат в сила от 1.1.2016 г. Предстоят промени и в Закона за водите и Закона за В и К услугите, които са от компетентността на ресорното министерство.

С цялостната си дейност, основана на прозрачност, законност и защита на обществения интерес, КЕВР ще бъде част от приемането на важните решения в областта на енергетиката и В и К сектора“, заяви пред народните представители доц. Иван Иванов.Галерия