За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов: „КЕВР ще подкрепя активно либерализацията на електроенергийния пазар като важен етап от включването на България в европейския електроенергиен пазар“

10.12.2015 г.

       Председателят на КЕВР се срещна с Клаус-Дитер Борхард, директор „Вътрешен енергиен пазар“ в Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК

       2015 година даде насоката на реалните реформи в българската енергетика, които с ускорен темп ще се реализират и през следващите месеци и години. Около тази констатация се обединиха председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов и Клаус-Дитер Борхард, директор за вътрешния енергиен пазар в Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия. Гостът е на посещение у нас във връзка с провежданите от българското правителство реформи в сектора. Той ще участва в двете важни събития, даващи началото на нов етап в развитието на енергетиката-подписването на окончателното инвестиционно решение за изграждането на газовия интерконектор България-Гърция и официалния старт на българската електроенергийната борса.

       На срещата в КЕВР бяха обсъдени широк кръг въпроси, свързани с ролята на регулатора за либерализацията на електроенергийния пазар и старта на енергийната борса, активизиране на сътрудничеството с европейските регулаторни органи с оглед цялостното привеждане на регулаторната рамка у нас в съответствие с действащите европейски практики и директиви, перспективите за развитие на регионалната и национална газова инфраструктура с цел осигуряване на диверсификация на газовите доставки и постигане на енергийната независимост на страната ни.

       Доц. Иван Иванов подчерта, че през тази година темпът на реформите в енергетиката е отбелязал важен скок, благодарение на извършените законодателни промени, провежданата политика в сектора от страна на ресорното министерство, както и в резултат на усилията на българския регулатор. „С важните си ценови решения и промяната на правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ, КЕВР допринесе за позитивните тенденции в енергетиката, свързани с финансовото й оздравяване и старта на либерализацията на пазара на електроенергия“, подчерта председателят на КЕВР.

       Клаус-Дитер Борхард оцени високо волята на българското правителство и на регулатора за реализиране на дълбоките реформи в енергийния сектор и заяви, че неговото посещение е израз на подкрепата на Европейската комисия и на желанието й именно в този ключов за България момент да подпомогне промените. Във връзка с важния етап, в който навлиза енергетиката ни, българското правителството и Европейската комисия създават съвместна работна група, която да подкрепи развитието на търговска концепция, бизнес- и финансов план за разпределителен газов център на територията на страната. Целта на работната група е да бъдат намерени решения за развитието на стабилна регулаторна рамка и търговска среда, целящи улеснено свързване между България и останалата част от Югоизточна Европа. В нея ще участват всички ресорни ведомства и експерти на ЕК. Втора съвместна работна група по въпросите за развитието на електроенергийния сектор ще изготви пътна карта по целия спектър от регулаторни и финансови въпроси. Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изрази пълната готовност на българския регулатор да се включи активно в работата на тези работни органи. „Регулаторът разглежда ролята си в процеса на либерализацията като важен фактор за включването на България в европейския електроенергиен пазар и усилията ни ще изцяло бъдат в тази насока“, заяви в заключение доц. Иванов.Галерия