За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerЕвгения Харитонова: „КЕВР ще упражнява контрол над търговците на борсата в съответствие със законовите си правомощия“

01.12.2015 г.

       Националната информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар приключи със среща в София

       Със заключителна информационна среща в София приключи националната кампания за пълната либерализация на електроенергийния пазар, която предстои от началото на 2016 г. В рамките на две седмици представители на Министерство на енергетиката, КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества проведоха срещи във всички областни градове на страната с цел потребителите да могат да се информират за всички въпроси, свързани с преминаването към свободен пазар на електроенергията. На днешната среща в столицата участваха заместник-министрите на енергетиката Жечо Станков и Николай Николов, членът на КЕВР Евгения Харитонова и Пламен Младеновски - началник-отдел „Цени и лицензии-електрически мрежи, търговия и пазари“ в регулатора, експерти от ЕСО, ЧЕЗ, БЕХ, БНЕБ.

       Основната цел на либерализирания пазар на електроенергия е въвеждане на конкуренция между производители и търговци, което е предпоставка за оптимизиране на разходите на потребителите, повишаване на качеството и разнообразието на предлаганите услуги, подчертаха участниците в заключителната информационна среща. Разяснени бяха най-важните промени за граждани и потребители на средно и ниско напрежение, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия в страната след 1 януари 2016 г. - възможностите за смяна на доставчика на електроенергия и задължителна ли е тя, съществува ли риск при тази смяна потребителят да остане без електрозахранване, начина на функциониране на енергийната борса. Разяснено беше, че свободният пазар на електроенергия осигурява възможност клиентите сами да избират своя доставчик на електроенергия. „Крайният клиент може да закупи електрическа енергия само и единствено от лицензиран търговец, който е получил лиценз от Комисията за енергийно и водно регулиране. Комисията от своя страна ще упражнява контрол над търговците в съответствие със законовите си правомощия“, подчерта членът на КЕВР Евгения Харитонова. Тя подробно обясни, че на свободния пазар потребителят може да се сключва три вида договори - договор за покупка на електрическа енергия с лицензирания търговец, договор за ползване на мрежата със съответния електропреносен оператор и комбиниран договор. „Комбинираният договор е най-изгоден за битовите абонати и за потребителите, присъединени на ниско напрежение, защото по този начин клиентът ще възлага на избрания от него търговец да разплаща дължимите суми към дружествата от групата на естествените монополи, опериращи с електропреносната и електроразпределителната мрежа“, подчерта членът на КЕВР. Тя изрично изтъкна, че цените на тези мрежови услуги и занапред ще бъдат регулирани като ще се определят от енергийния регулатор. Ако потребителят не е доволен от цените на неговия търговец, той може да го смени без допълнителни такси, но е необходимо преди това да издължи всички направени сметки. Смяната на доставчика може да става неограничен брой пъти, но не по-често от 1 път месечно, каза Евгения Харитонова. За да могат обаче да сменят доставчика си, за потребителите, които сега са с електромери без почасово измерване на потреблението, трябва да има стандартизирани товарови профили. Тези профили се разработват от електроразпределителните дружества за клиентите с потребление под 100 киловатчаса и се утвърждават от КЕВР. „Целта, която си поставя регулаторът е стандартизираните товарови профили да бъдат утвърдени до края на м.януари 2016 г.“, информира Евгения Харитонова.

        „Както на всеки един пазар, и на либерализирания пазар има опасност търговци на електроенергия да обявят фалит и по този начин да засегнат интересите на своите клиенти. В момента реалните играчи на енергийния пазар са не повече от 40 и е важно потребителите да направят своя информиран избор като проучат внимателно списъка с лицензираните близо 150 търговци“, предупреди членът на енергийния регулатор. Списъкът на тези търговци е достъпен за всички на сайтовете на ЕСО и Комисията за енергийно и водно регулиране. В същото време Евгения Харитонова увери, че всеки един от крайните потребители е гарантиран за непрекъсната доставка на електроенергия при фалит на неговия търговец или при смяна на търговеца преди изтичане на срока по договор. През периода за избор на нов търговец, абонатите ще получават ток от „доставчик от последна инстанция" на цена, която се определя от КЕВР.

       Планирано е официалното начало на либерализацията на електроенергийния пазар да бъде поставено на 11 декември със старта на платформата “Ден напред“. На информационната среща днес беше съобщено, че до момента на електроенергийната борса са се регистрирали 9 търговски участника, сред тях производители и търговци на електроенергия. Само регистрирани участници, които имат сключени договори с борсовия оператор, ще могат да участват в борсовата търговия. Борсовият оператор ще бъде гарант по всички сключвани сделки.Галерия