За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСъс срещи във Враца и Стара Загора започна националната информационна кампания за предстоящата либерализация на електроенергийния пазар

18.11.2015 г.

       В кампанията участват и членове на КЕВР и експерти

       От днес в областните градове на страната започнаха срещи с гражданите в рамките на двуседмичната национална информационна кампания, свързана с либерализацията на електроенергийния пазар у нас в началото на 2016 г. Срещите се провеждат в сградите на областните управи. В разяснителната кампания участват представители на Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българския енергиен холдинг, Българската независима енергийна борса, Електроенергийния системен оператор и електроразпределителните дружества. В двата екипа, провеждащи кампанията, участват членовете на регулатора Евгения Харитонова, Валентин Петков и Александър Йорданов и експерти.

       На първите проведени днес срещи във Враца и в Стара Загора, експерти разясниха на граждани и потребители на средно и ниско напрежение най-важните промени, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия в страната, която предстои поетапно след 1 януари 2016 г. - какво се променя за тях със старта на свободния пазар на електроенергия, възможностите за смяна на доставчика на електроенергия, предвижда ли се такса за смяната и задължителна ли тя, съществува ли риск при тази смяна на доставчика потребителят да остане без електрозахранване, начина на функциониране на енергийната борса. Предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия ще промени условията на снабдяване на битовите абонати, общинските администрации, училищата, читалищата и малките фирми, които все още са на регулирания пазар, стана ясно на срещите. Подчертано беше, че свободният пазар на електроенергия осигурява възможност клиентите да избират своя доставчик на електроенергия, което допринася за създаването на конкурентна среда за участниците на пазара и ще гарантира по-добро качество на предлаганите услуги.

        „Крайният клиент може да закупи електрическа енергия само и единствено от лицензиран търговец, който е получил лиценз от Комисията за енергийно и водно регулиране. Комисията от своя страна ще има контрол над търговците.“ Това подчерта по време на срещата с потребители във Враца главният експерт в КЕВР Милен Трифонов. Той подробно обясни, че на свободния пазар може да се сключва договор за покупка на електрическа енергия с лицензирания търговец, договор за ползване на мрежата със съответния електропреносен оператор и комбиниран договор, от който ще се възползват битовите абонати. „Важно е да се знае, че клиентът може да възложи на избрания от него търговец да уреди смяната на доставчик от регулирания пазар с доставчик на свободния пазар“, уточни Милен Трифонов. По думите му, съгласно Закона за енергетиката, всеки клиент има право да смени доставчика си на електрическа енергия, като за масовите потребители, които към момента са с електромери без почасово измерване на потреблението, се прилагат т.н. стандартизирани товарови профили.

       В момента над 60% от потребителите на ток у нас са на регулирания пазар и е възможно в рамките на следващите 5 години броят на абонатите на свободния пазар да достигне 5 милиона, прогнозира членът на КЕВР Евгения Харитонова на проведената информационна среща в Стара Загора. Тя предупреди за опасността някои от търговците на електроенергия да обявят фалит и по този начин да засегнат интересите на своите клиенти. Според члена на регулатора реалните играчи на сегашния енергиен пазар са не повече от 40 и вече има един случай на изпадане в несъстоятелност. В тази връзка тя отправи препоръка битовите абонати и потребителите, които ползват до 100 киловатчаса, да проучат внимателно списъка с лицензираните 148 търговци, който е публикуван на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране. В същото време Евгения Харитонова увери, че всеки един от крайните потребители е гарантиран за непрекъсната доставка на електроенергия, в случаите на фалит на неговия търговец или при смяна на търговеца преди изтичане на срока по договор. През периода за избор на нов търговец, абонатите ще получават ток от „доставчик от последна инстанция" на цена, която се определя от КЕВР. По този начин за потребителите няма да има период, през който те да останат без електрозахранване, заяви Евгения Харитонова.

       На проведените срещи във Враца и в Стара Загора бяха представени и възможностите за по-добри цени и условия за българските потребители в резултат на новия модел на електроенергийния пазар. Изнесени бяха данни, които сочат, че до януари 2014 година клиентите на либерализирания пазар са били 2384, а към днешна дата те са 5 пъти повече - около 12 000. Като най-сериозното предимство на либерализирания пазар на електроенергия, експертите посочиха, че занапред цената на електроенергията ще се определя изцяло от търсенето и предлагането и ще бъде пазарно обусловена. Същевременно беше пояснено, че в условията на свободен пазар цените за достъп до мрежата и цените за пренос ще бъдат регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране. Не трябва да има никакво съмнение, че държавата запазва ангажиментите си за защита на уязвимите потребители, заявиха експертите в отговор на поставени въпроси.

       Информационната кампания ще продължи по предварителния график до 25-ти ноември.Галерия