За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателят на КЕВР Иван Иванов участва в Годишния регионален форум "Природен газ – инфраструктура, пазари и услуги"

13.11.2015 г.

"Диверсификацията на доставките на природен газ е въпрос от ключово значение за България, защото по този начин страната ни ще постигне основните си цели – сигурност на доставките, енергийна независимост, реална конкуренция в условията на действащ газов пазар." Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов в презентацията си на провеждания у нас Годишен регионален форум "Природен газ: инфраструктура, пазари и услуги", организиран от Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори. Според него постигането на тези цели е възможно чрез изграждането на допълнителна газова инфраструктура и модернизиране на съществуващите газови трасета на територията на страната, от една страна, и от друга – с осигуряването на алтернативни източници за доставка на природен газ. С изграждането на Вертикалния газов коридор ще се повиши енергийната сигурност на региона и по тази причина планираните междусистемни газови връзки между България и съседните страни придобиват определящо значение, заяви доц. Иванов. В това отношение той специално подчерта ролята на интерконекторните връзки с Гърция и Румъния като средство за намаляване на сегашната зависимост от доставки на природен газ само от един източник.

В своето изложение за ролята и функциите на КЕВР, доц. Иван Иванов направи преглед на действащата регулаторна рамка в областта на енергетиката, като подчерта, че решенията на комисията се основават изцяло на спазването на законовите правила и обективните пазарни фактори. "Обществото има полза от регулатор, който изпълнява функциите си в условията на независимост от политически и финансови фактори. Единствено по този начин той ще може да защитава адекватно обществения интерес и неговите решения ще допринасят за развитието на икономиката и на цялата пазарна среда", каза в заключение доц. Иван Иванов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯГалерия