За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Е ДОМАКИН НА ГОДИШНИЯ СЕМИНАР НА ERRA ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

13.11.2015 г.

       Обучението е част от новите приоритети на Асоциацията за регулация в областта на водния сектор

       С участието на представители от 9 държави, днес в столицата се проведе 3-ия годишен семинар на ERRA /Регионалната Асоциация на енергийните регулатори/, посветен на регулиране на водните ресурси. Българският енергиен и воден регулатор е сред основателите на ERRA, която е учредена през 1999 г. от органите за регулиране на енергетиката в 12 държави. Днес в нея членуват 23 действителни и 14 асоциирани членове. Асоциацията обединява независимите органи за регулиране на енергетиката в страни от Централна Европа, Евразия и асоциирани членове от Африка, Азия, Средния изток и САЩ. През последните години организацията фокусира своята дейност върху подобряване на регулационната рамка не само в енергийния сектор, но и по отношение на водоснабдителните и канализационните услуги.

       КЕВР, която е домакин на годишния семинар, беше представена от членовете на регулатора Светла Тодорова и Валентин Петков.

        „Комисията за енергийно и водно регулиране подкрепя активно всички дейности на ERRA, насочени към подобряване на взаимодействието и обмяната на информация и добри практики между страните-членки на асоциацията“, заяви на откриването на семинара г-жа Светла Тодорова. Тя изтъкна важността на регулацията във водния сектор за икономиките на страните и за потребителите и изрази увереност, че подобни форуми дават възможност за усъвършенстване на процеса на регулиране, повишаване ефективността на методите и процедурите на регулация. България започна процеса на регулиране на водния сектор през 2005 г. и в момента правителството провежда широка програма за преструктуриране на сектора, заяви г-жа Тодорова. Това изправя КЕВР пред предизвикателството да изработи необходимите промени в сферата на регулацията, с цел подобряване качеството на услугите и привеждането на техните цени в съответствие с пазарните условия.

       Представителите на регулаторите на страните - участнички запознаха колегите си с актуалните практики и процедури, прилагани на национално ниво. Дискутирани бяха темите за методологията за определяне на цените и загубите по водоснабдителната мрежа ; структура на пазара и модели на водните оператори; принципи, методология и процедури в областта на водоснабдяването. Експерти на КЕВР представиха практиката на българския регулатор в областта на качеството на услугите и модела на ценообразуване във водоснабдяването.Галерия