За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ „УСИЛИЯТА НА КЕВР СА НАСОЧЕНИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА СТАБИЛЕН И ПРОГНОЗИРУЕМ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР У НАС“

12.11.2015 г.

       Председателят на регулатора участва в Годишния регионален форум за перспективите на електроенергийния пазар у нас

        „Приетите от КЕВР промени в Правилата за търговия с електрическа енергия са един от важните фактори за успешното стартиране и функциониране на българската електроенергийна борса. По този начин България ще стане нормален участник на европейския енергиен пазар, защото цените на електроенергията ще се определят в условията на конкуренция, прозрачност и на пазарна основа, в съответствие с основополагащите принципи на ЕС в сектора.“ Това подчерта в своето изказване председателят на регулатора доц. д-р Иван Иванов пред участниците в Годишния енергиен форум „Електроенергиен пазар, инфраструктура и услуги. Проявата се провежда по инициатива на Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори, с подкрепата на Министерство на енергетиката. Презентации във връзка с различни аспекти на стартиращия у нас енергиен пазар бяха представени от Българската независима енергийна борса, ЕСО, водещи компании от енергийния сектор, експерти.

       С приемането на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия, българският регулатор е изпълнил своевременно своя ангажимент да създаде необходимата регулаторна рамка за започващата борсова търговия и за създаването на стабилен и прогнозируем енергиен пазар, заяви доц. Иванов. Той изтъкна, че голяма част от предложенията, направени от заинтересованите страни в хода на общественото обсъждане на правилата, са били възприети от регулатора и са залегнали в окончателния им вариант. С приемането на Правилата, БНЕБ вече е в състояние да изпълни плановете си да започне от 16 ноември т.г. регистрация на търговските участници в енергийната борса и да проведе тестове преди реалното й стартиране на 8 декември т.г. Поради голямата важност на нормативния акт за успешния старт на енергийната борса, КЕВР е направила постъпки те да бъдат публикувани приоритетно в „Държавен вестник“, съобщи доц. Иванов.

       Спирайки се на резултатите от цялостната работа на новия състав на Комисията за енергийно и водно регулиране, доц. Иванов изтъкна, че тя е основана на принципите за прозрачност, законност, устойчивост на решенията и съобразяване с пазарната логика. Целта на комисията е да създаде условия за финансово оздравяване на българската енергетика и за решаване на натрупаните проблеми в сектора, подчерта Иван Иванов. Той информира участниците в проявата, че само от ценовите решения за ограничаване изкупуването на енергията, произведена по високоефективен способ от когенерации, НЕК е намалила разходите си за нея от 650 млн. лв. – на 480 млн. лв. Председателят на КЕВР изрази надежда, че споразумението с двете американски централи ще бъде успешно финализирано, в резултат на което общественият доставчик ще спести допълнителни 97 млн. лв. на годишна база от намаляване на цената за разполагаемост, което също ще намали тарифния дефицит. Стартирането на либерализацията на енергийния пазар ще наложи промени в законовата уредба и КЕВР има готовност незабавно и изцяло да ги транспонира в подзаконовата нормативна уредба от неговата компетентност чрез изменения в наредби, методология и други актове, каза председателят на КЕВР пред участниците в Годишния регионален форум.

       Утре, през втория ден на Годишния регионален форум, посветен на темата „Природен газ-инфраструктура, пазари и услуги“, председателят на КЕВР ще изнесе презентация в рамките на Панел 2 – „Регулаторна рамка за създаване на интегриран регионален пазар на природен газ. Диверсификация на източниците на природен газ: потенциални възможности“.Галерия