За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : “ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГАЗОВИТЕ ПРОЕКТИ ЩЕ ПРЕВЪРНЕ БЪЛГАРИЯ В КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА БАЛКАНИТЕ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“

06.11.2015 г.

       Председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов участва като водещ лектор в традиционния годишен семинар на Балканската и Черноморска петролна асоциация /BBSPA/, който се проведе в София. Основна тема на проявата бяха регулаторните политики в областта на газовия сектор. Участваха представители на български и чуждестранни дружества и организации – Булгартрансгаз, EVN, Gas Connect Austria, CMS Sofia, ENTSOG, ENGIE, MEKH-Hungarian Regulatory Authority, Norton Rose Fulbright, PRISMA European capacity и др.

       В презентацията си доц. Иван Иванов очерта състоянието на газовия пазар у нас и тенденциите за неговото развитие през следващите години. Той подчерта, че политиката на българското правителство за диверсификация на газовите доставки е насочена към постигане на основните цели - създаване на действащ газов пазар в условията на силна конкуренция в сектора, повишаване сигурността на доставките, възможност за избор на доставчик от потребителите. Като стъпки за постигане на тези цели, ръководителят на регулатора очерта, от една страна, изграждането на допълнителна газова инфраструктура и модернизиране на съществуващите газови трасета на територията на страната, и от друга – осигуряването на алтернативни източници за доставка на природен газ. Участниците в семинара бяха информирани и за актуалното състояние на проектите за изграждане на интерконекторни връзки със съседни страни и в тази връзка като основен приоритет беше посочен съвместният проект с Гърция. Според доц. Иванов, изпълнението на проектите ще превърне България в ключова страна, осигуряваща енергийна сигурност не само за региона, но и за цяла Югоизточна Европа.

       В своето изложение за ролята и функциите на КЕВР, доц. Иван Иванов направи и цялостен преглед на действащата регулаторна рамка като подчерта, че в своите решения комисията се основава изцяло на спазването на законовите правила, обективните пазарни фактори и защитата на обществения интерес.Галерия