За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ : „ЕНЕРГИЙНАТА БОРСА Е НЕОБХОДИМА СТЪПКА В ПОЛЗА НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ“

05.11.2015 г.

        „Стартирането на българската енергийна борса ще позволи България ще стане нормален участник на европейския енергиен пазар, защото цените на електроенергията ще се определят в условията на конкуренция, прозрачност и на пазарна основа, в съответствие с основополагащите принципи на ЕС в сектора. Нейната основна идея е битовите потребители да не бъдат подлагани на сериозни промени в цената на електроенергията и затова въвеждането й е абсолютно необходима стъпка”. Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на проведеното заседание на парламентарната Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ръководителят на регулатора информира депутатите за готовността, графика на приложение, съдържанието и основните принципи в Правилата за търговия с електрическа енергия като основен нормативен документ за работата на енергийната борса. Доц. Иванов увери, че на 8 декември българската енергийна борса би трябвало да стартира пробно на първа фаза, а на 9 декември да се извърши пробно първата физическа размяна на продадена и купена електроенергия.

        Във връзка с подготовката на проекта за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия, комисията е изпратила писма до всички електроенергийни дружества за предложения по проекта, в резултат на което са получени предложения в обем от 152 страници, информира председателят на КЕВР. Проведено е и широко обществено обсъждане на проекта, в хода на което десетки дружества, обществени организации и граждани изразиха своите становища. Работната група на КЕВР е извършила значима по обем работа в продължение на един месец и представеният от нея доклад е приет от комисията. На заседание, което ще се проведе на 11 ноември, КЕВР предстои да приеме окончателно промените в Правилата за търговия с електрическа енергия, с което те ще влязат в сила.

        Според доц. Иванов, през първите 3 месеца от стартирането на борсата се предвижда битовите потребители да останат на регулирания пазар. През този период ще бъде проведена информационна кампания в медиите, както и във всички области на страната, с участието на експерти. Кампанията ще разясни в практически план същността на електроенергийната борса, ползите, които тя предоставя на потребителите, в т.ч. и предвидените механизми за смяна на доставчиците на електроенергия. „Българските граждани трябва да разберат, че електроенергийната борса ще работи в техен интерес. Тя предоставя на потребителите възможността за свобода на избора, което е един от водещите принципи, залегнали в регламентите на ЕК“, подчерта доц. Иванов.

        В заключение председателят на КЕВР обоснова необходимостта от приемането на адекватен бюджет на комисията за 2016 г. Той изтъкна, че това ще има определящо значение за повишаване на административния капацитет на регулатора и ще му позволи пълноценно да изпълнява всички заложени в закона функции в полза на обществото.

        В заседанието на парламентарната комисия участваха и членовете на КЕВР Евгения Харитонова, Александър Йорданов и Владко Владимиров.Галерия