За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОБЯВИ ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА В СИЛА ОТ 1.11.2015 Г.

01.11.2015 г.

       Според председателя на Комисията доц. Иван Иванов са отчетени всички обективно доказани ценообразуващи фактори

       От 1 ноември 2015 г. добавката „задължение към обществото“ за потребителите на свободния пазар намалява с 1,07 лв. Това реши КЕВР на закрито заседание, на което беше обсъдено Решение за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение №Ц-27 от 31.07.2015 г. Добавката „задължения към обществото“ намалява от 37,90 лв./MWh, без ДДС, на 36,83 лв./MWh, без ДДС, в т.ч. компонента, отразяваща разходите за електрическа енергия, произвеждана от възобновяеми източници, в размер на 22,51 лв./MWh.

       Средно с 2,5 % се намалява цената на електроенергията за небитовите клиенти, присъединени на ниско напрежение. За битовите абонати цената на електроенергията не се променя.

        „Основен фактор за промяната на цената на електроенергията е понижението с 14,26% на цената на природния газ, по която „Булгаргаз“ ЕАД продава на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа“, заяви след заседанието председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов. Според анализа на Комисията и на нейните експерти, това води до намаляване на разходите на НЕК като обществен доставчик за изкупуване на електроенергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, която е един от основните ценообразуващи елементи в добавката „задължение към обществото“.

       Доц. Иван Иванов специално подчерта, че запазването на цената на електроенергията за битовите потребители е продиктувано от съображенията да се запази буфер, който да не позволи при евентуална промяна в цената на природния газ, да се стигне до увеличение през зимния период.

PDF документ 335.07KB Решението на комисията може да прочетете ТУК.


Галерия