За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ИВАН ИВАНОВ: „В ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО СИ ЗА НОВИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА КОМИСИЯТА Е ОТЧЕЛА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ КЪМ МОМЕНТА ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ФАКТОРИ“

26.10.2015 г.

В общественото обсъждане се включиха представители от енергийния сектор и граждански сдружения

       В КЕВР беше проведено обществено обсъждане по Проект на Решение за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение №Ц-27 от 31.07.2015 г. Съгласно нормативните изисквания, проектът за Решение и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора.

       В рамките на проведеното обществено обсъждане, свои мнения и предложения изложиха представители на институции, дружества от енергийния сектор, неправителствени организации, граждани - Министерство на енергетиката, Омбудсмана на Република България, КНСБ, Гражданска Лига на България, Граждански контрол, енергийни дружества от частния сектор и др. „В своето проекторешение за цените за следващия ценови период, Комисията е отчела изцяло всички обективно доказани ценообразуващи фактори“, подчерта по време на дискусията председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов. Според него, след последното ценово решение на 1.08 досега, единственият реален резерв за намаляване цената на електроенергията е понижената международна цена на природния газ и това не е оспорено от представители на бизнеса.

       По-рано, на открито заседание, КЕВР обсъди и доклад на работната група във връзка с проекта за Решение за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение №Ц-27 от 31.07.2015 г. Становища по проекторешението изразиха представители на НЕК, ЕСО, електроразпределителните дружества ЕВН, Енерго Про и ЧЕЗ.

       Предстои на 1.11.2015 г., на закрито заседание , комисията да вземе окончателно решение по проекторешението, с което определените цени влизат в сила за регулаторния период.Галерия