За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателят на КЕВР и членове на регулатора присъстваха на стартовия експлоатационен сондаж за модернизация на газовото хранилище в Чирен

20.10.2015 г.

       Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и членовете на регулатора Евгения Харитонова и Александър Йорданов бяха сред официалните гости на церемонията по прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-72 на Подземното газово хранилище /ПГХ/ край с. Чирен, област Враца.

       Със сондажа се поставя началото на процеса за модернизация на инфраструктурата на хранилището с цел увеличаване възможностите за дневен добив и нагнетяване на природен газ, както и увеличаване на неговия капацитет. Стойността на проекта за прокарване на новия експлоатационен сондаж Е-72 е 10,394 млн. лв. и той трябва да бъде завършен до края на юни 2016 г.

       Тригодишната инвестиционна програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда в ПГХ „Чирен“ да бъдат инвестирани общо 42 млн. лв. По план до 2017 г. ще бъдат изградени два сондажа, а след 2017 г. в рамките на 30 месеца предстоят още 10 сондажа за разширяване на газохранилището. След приключване на всички дейности, вместо сегашните 550 милиона куб. м., газохранилището ще разполага с удвоен капацитет от 1 млрд. куб. м. природен газ. С разширяването ще бъдат осигурени достатъчни запаси за непрекъсваемите промишлени производства и за топлофикационните услуги в случай на криза в доставките на синьо гориво.

       Оценявайки важността на хранилището и на българската газопреносна система за снабдяването на региона с природен газ, преди дни ЕК реши да включи двойното увеличение на капацитета на ПГХ-Чирен в групата проекти с приоритетно значение. Модернизацията на хранилището ще подпомогне развитието на газовия пазар у нас и ще съдейства за напредъка на различни енергийни проекти.Галерия