За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране се срещна с представители на работодателски и браншови организации в енергетиката

15.10.2015 г.

Предвижданите реформи в енергетиката и бъдещето на отрасъла бяха основните теми на проведената днес среща на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на работодателски и браншови организации в сектора. В разговора участваха AES-Марица Изток 1“, „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД, Асоциация „Хидроенергия“, Българската ветроенергийна асоциация, Българската фотоволтаична асоциация, електроразпределителните дружества "ЕВН България" и "ЧЕЗ България".

По време на срещата, проведена по инициатива на представените организации, те заявиха подкрепата си за политики в енергийния сектор, основани на ясни принципи и утвърдени европейски практики, на неприкосновеността на частната собственост, върховенството на закона и прозрачността. Като положителни бяха оценени усилията на държавните институции за възстановяване стабилността на НЕК и на целия отрасъл. Участниците в срещата заявиха категорична подкрепа и на дейността на КЕВР и подчертаха, че в своите решения, комисията отстоява принципите на експертността, спазването на законите и прозрачността. Те изтъкнаха, че не подкрепят предложения за промени в енергетиката, които според тях, не допринасят за стабилизирането на сектора и крият опасност от дискредитиране на провежданите реформи. Подчертано беше значението на либерализацията на енергийния пазар, с участието на експерти на Световната банка, като международно утвърден механизъм за въвеждане на пазарни принципи и справедливост в ценообразуването на електрическата енергия.

На срещата представителите на работодателските и браншови организации изразиха увереността си, че продължаването на диалога между правителството и всички заинтересовани страни, на основата на законност, конструктивност и експертност, ще създаде условия за преодоляване на кризата в енергийния отрасъл и ще допринесе за положителни тенденции в икономиката на страната.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че срещата е израз на желанието на регулатора да установи конструктивен диалог с всички заинтересовани страни и да се запознае с възможните гледни точки за преодоляване на кризата в енергетиката. Той изтъкна, че преодоляването на натрупаните през годините проблеми в енергетиката изисква последователни усилия и изрази готовността на комисията, съвместно с експерти на работодателските и други организации, в рамките на провежданите обществени обсъждания, да дискутира конкретни решения.Галерия