За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране се срещна с ръководствата на национално представените организации на работодателите

14.10.2015 г.

По покана на Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена среща с ръководствата на Национално представените работодателски организации. В разговора участваха г-н Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата и г-н Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

На срещата бяха обсъдени предложения на работодателските организации, свързани с разкриване на резерви за намаляване цената на електрическата енергия за индустрията, прилаганата от КЕВР методика за ценообразуване, както и идеи за промени в действащото законодателство с цел повишаване конкурентоспособността на българския бизнес.

След срещата председателят на КЕВР доц. Иван Иванов я оцени като положителна стъпка. Той подчерта, че най-важният резултат от разговора, проведен по инициатива на регулатора, е установяването на диалог с работодателските организации. "Ние ясно изразихме нашата позиция, че всички решения на Комисията се основават на принципите за спазване на законодателството и защитата на обществения интерес. Изложихме виждането, че преодоляването на натрупани в продължение на десетилетия диспропорции в енергетиката, изисква дългосрочни последователни усилия и не може да бъде постигнато с едно единствено ценово решение, още по-малко да се реши с една среща между комисията и работодателите", заяви доц. Иван Иванов. Председателят на КЕВР изрази готовност за продължаване на диалога с всички заинтересовани страни, като подчерта желанието на комисията да сътрудничи активно с експерти на работодателските организации в рамките на провежданите обществени обсъждания по конкретни решения.Галерия