За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов : „КЕВР предприема необходимите мерки за да отговори на предизвикателствата на либерализацията на енергийния пазар“

12.10.2015 г.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов проведе среща с гостуващата у нас делегация на Европейската климатична фондация /ECF/ и Европейския институт за енергийни характеристики на сградите /BPIE/. В разговора участваха и членовете на КЕВР Евгения Харитонова и Ремзи Осман.

Основните теми, дискутирани на срещата, бяха ролята на енергийната ефективност за повишаване енергийната независимост и енергийната сигурност, както и ангажиментите на енергийния регулатор във връзка с предстоящата либерализация на енергийния пазар у нас.

„Националната Програма за саниране на сградния жилищен фонд е първата от поредица стъпки за повишаване на енергийната ефективност в България и в тази връзка тесните контакти с ECF и BPIE биха допринесли за успеха на целия комплекс от мерки, провеждани на национално ниво“, подчерта доц. Иван Иванов. Във връзка с предстоящата либерализация на енергийния пазар у нас, той заяви, че енергийният регулатор предприема необходимите мерки за да изпълни изцяло функциите си в рамките на своята компетентност.

Управляващият директор на ECF Кристоф Улф изтъкна, че организацията е сред основните партньори на европейските институции в областта на регулаторната политика. Той поясни, че дейността на организацията в България е фокусирана основно по проблемите на енергийната ефективност и в тази област икономическият ефект от провеждане на цялостните мерки води до спестяване на 40% от разходите за електрическа енергия.

На срещата беше постигнато съгласие КЕВР, ECF и BPIE да проведат съвместни дискусии за обсъждане на европейската законодателна рамка, насочена към създаване на единна европейска енергийна система, както и за повишаване административния капацитет на КЕВР във връзка с предстоящата либерализация на енергийния пазар в България. Предмет на обсъждане ще бъде и прилагането на европейските практики, залегнали в правилата за търговия с електрическа енергия.Галерия