За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР - СЕДМИЦАТА В ЦИФРИ И ФАКТИ

09.10.2015 г.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

На 07.10.2015 г. в сградата на КЕВР беше проведено открито заседание за обсъждане на доклад на експертната група по заявлението на "Добруджа газ" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево.

Същият ден, на друго открито заседание, Комисията обсъди и доклад по заявление от "Комекес" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков.

По двете подадени заявления Комисията ще проведе отделно заседание на 14.10.2015 г., на което ще приеме проект за решение, след което предстои обществено обсъждане и приемане на окончателно решение.

През седмицата КЕВР проведе и две закрити заседания, на които бяха разгледани въпроси от различен характер – одобряване бизнес планове на дружества, изменение и допълнение на лицензии, цени за водоснабдителни и канализационни услуги, както и 4 подадени жалби до регулатора.

СРЕЩИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и членът на Комисията Евгения Харитонова се срещнаха на 6.10 с представители на Националната електрическа компания на Република Корея

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов се срещна на 8.10 с регионалния мениджър на ЧЕЗ Карел Крал. В разговора участваха и членовете на Комисията Евгения Харитонова, Георги Златев и Владко Владимиров.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов се срещна на 9.10 с Кзавие Фожрас - управител на „Тотал Е&П България Б.В. - клон България". В разговора участваха членът на Комисията Евгения Харитонова и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков.Галерия