За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ

29.09.2015 г.

На 30.09.2015 г., сряда, след приключване на закритото заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране, ще се проведе брифинг за представителите на медиите във връзка с решението на Комисията за цените през 4-то тримесечие на 2015 г. на природния газ, на електроенергията, произведена по високоефективен способ и на топлинната енергия.

Пресконференцията ще започне в 12.30 ч. в Заседателната зала на КЕВР.