За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player16 години от създаването на Комисията за енергийно и водно регулиране

10.09.2015 г.

Уважаеми колеги,

Днес Комисията за енергийно и водно регулиране навършва 16 години от създаването си.

За тези години Комисията се утвърди като регулатор в секторите „Енергетика“ и „Водоснабдителни и канализационни услуги“, който осигурява баланс между интересите на потребителите и участниците на пазара.

През изминалите години съставът на Комисията и на администрацията се промени, но остана приоритетната задача да се развие ефективно работещ енергиен пазар, свободен избор на доставчик, достъп до мрежите и създаване на условия за конкуренция на пазара.

Днес нашата дейност се следи с голямо внимание от всички, Комисията продължава да работи при постоянен стремеж към публичност и прозрачност за завоюване на обществено доверие при балансирането на интересите на регулираните дружества и техните потребители.

Честит празник, скъпи колеги!

Благодаря Ви за професионализма, усърдието и всеотдайната работа в полза на обществения интерес.

Пожелавам Ви здраве, щастие, благополучие и професионални успехи в Комисията.

Доц. д-р Иван Иванов