За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerИзявление на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов относно цената на електроенергията

31.07.2015 г.

София, 31 юли, 2015 г.:

Цената на електроенергията за битовите потребители намалява средно с 0,11 % в резултат на предприетите мерки за реформа в енергетиката. Цената за индустриалните консуматори на електрическа енергия е цената на свободния пазар. Тя не се регулира от КЕВР. Това обяви днес председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

Изменението на крайните цени на електрическата енергия е както следва: за абонати на ЧЕЗ е -0,63%; за абонати на ЕВН е -0,44%; за абонати на ЕНЕРГО-ПРО е 1,09%; за абонати на ЕРП „Златни пясъци“ е -5,11%.

По справедлив начин добавката „задължение към обществото“ става практически еднаква за всички потребители – битови и стопански и ще бъде на стойност 38 лв. „Това изравняване се налага, защото първо законът ни задължава таксата да е еднаква за всички крайни потребители и второ, защото е натрупан огромен дефицит в НЕК, който трябва да преодолеем,“ заяви Иван Иванов.

Предприетите през последния месец мерки от правителството и парламента за намиране на допълнителни резерви в сектор „Енергетика“ създадоха предпоставки първоначално заявеното увеличение на цената на електроенергията с 2% да бъде трансформирано в намаление на цената. Създаде и възможност за намаляване на размера на добавката „задължение към обществото“ особено за енергоемката индустрия. За потребители над 30ГВтч – 18,77лв./МВч; за потребители над 10 ГВтч – 26,65лв./МВч; за потребители под 10ГВтч – 37,90лв./МВч.

Новият ценови период започва от 1 август 2015. „Той не може да бъде отлаган повече във времето, защото законът не го позволява“, коментира председателят на КЕВР. Отлагането предполага допълнително натрупване на дефицит от НЕК в рамките на около 60 млн. лв. месечно. „Мисля, че не е редно да позволяваме това, особено предвид предстоящата либерализация на пазара и необходимостта от оздравяване на сектор енергетика,“ коментира още председателят на независимия регулатор. Законът позволява, ако се разкрият допълнителни резерви в сектора, КЕВР да излезе с ново ценово решение след срок от 3 месеца.

PDF документ 276.37KB Изменение на крайните цени