За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране прие Р Е Ш Е Н И Е № Ц -22 от 29.06.2015 г. - относно цените на електрическата и топлинната енергия на следните дружества: „Топлофикация Петрич” ЕАД, „Оранжерии Петров дол” ООД, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, „Кост

30.06.2015 г.

PDF документ 270.98KB Решение № Ц -22 от 29.06.2015 г. - относно цените на електрическата и топлинната енергия на следните дружества: „Топлофикация Петрич” ЕАД, „Оранжерии Петров дол” ООД, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, „Костенец ХХИ” АД и „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – проф. д-р Стоян Киркович” АД