За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране прие Р Е Ш Е Н И Е № Ц-25 от 30.06.2015 г. Считано от 01.07.2015 г., утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбинир

30.06.2015 г.

PDF документ 347.62KB Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г., считано от 01.07.2015 г., за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала"