За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКомисията за енергийно и водно регулиране прие Решение № С-4 от 22.06.2015 г. за сертифициране на "Булгартрансгаз" ЕАД като независим преносен оператор

23.06.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие Решение № С-4 от 22.06.2015 г. за сертифициране на "Булгартрансгаз" ЕАД като независим преносен оператор на газопреносната система на Р България в съответствие с изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) №715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) №1775/2005 и Глава осем "а" от Закона за енергетиката.