За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори за 2015 г.

09.04.2015 г.

ДКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори за 2015 г.

На основание т. 8 от Методиката за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие, от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ, приета от ДКЕВР с протокол № 59 от 30.03.2015 година, за целите на изчисляването на цената за достъп, ДКЕВР определя коефициенти на обслужване за дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ. В тази връзка Комисията определя следните коефициенти на обслужване за дейността на енергийните предприятия, които да се прилагат за 2015 година:

а) за разпределение на електрическа енергия – 0,27;
б) за пренос на топлинна енергия – 0,23;
в) за разпределение на природен газ – 0,19.