За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerРегистрация на участниците на пазара съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011

13.03.2015 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, REMIT), всички участници, които участват в сделки на едро на енергийния пазар, които сделки съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT е необходимо да бъдат докладвани на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), трябва да бъдат регистрирани в национален регулаторен орган на държава-членка на ЕС. На регистрация в КЕВР подлежат участниците на пазара, които са се установили или пребивават постоянно в България, както и тези, които не са установени или не пребивават постоянно в Съюза, но извършват своята дейност най-активно в България.

Регистрацията на участниците на пазара чрез КЕВР се извършва чрез приложението Централен европейски регистър на участниците на енергийния пазар (Centralised European Register of Energy Market Participants, CEREMP), създадено от ACER. Приложението поддържа английски език. Необходимата информация за регистрация е определена с решение на ACER № 01/2012.

Регистрацията на участниците на пазара в CEREMP е открита.

PDF документ 1.95MB Ръководство за регистрация на участниците на пазара в CEREMP на английски език