За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerМИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на четвъртия регулаторен период.

20.02.2015 г.

ZIP документ 372.66KB МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на четвъртия регулаторен период.