За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДържавната комисия за енергийно и водно регулиране съобщава, че на 2 февруари 2015 г. от 15:00 часа в сградата на комисията (залата на 4 етаж) ще бъде дадена информация на журналисти за резултатите от извършена проверка

02.02.2015 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съобщава, че на 2 февруари 2015 г. от 15:00 часа в сградата на комисията (залата на 4 етаж) ще бъде дадена информация на журналисти за резултатите от извършена проверка на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД за установяване на нарушения на условията на издадените на дружествата лицензии за дейността „разпределение на електрическа енергия” и „обществено снабдяване с електрическа енергия”.