За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДържавната комисия за енергийно и водно регулиране и Регулаторната служба за питейните и отпадъчни води на Косово подписаха Споразумение за сътрудничество

17.09.2014 г.

Делегация от Регулаторната служба за питейните и отпадъчни води на Косово, водена от директора Райф Претени, пристигна на официално еднодневно посещение в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От страна на косовския воден регулатор присъстваха и Рамиз Красничи, началник на отдел Администрация и финанси и Люле Алиу, служител връзки с обществеността. След срещата с председателя Светла Тодорова и членовете на ДКЕВР Милена Миланова и Илиян Илиев, ръководителите на двата регулаторни органа подписаха Споразумение за сътрудничество.

Госпожа Светла Тодорова изрази желанието си за бъдеща съвместна работа и предложи за начало да бъде разработен едногодишен план за действие.

Подписаното споразумение включва обмен на информация от взаимен интерес – регулаторни политики във водния сектор, които не са поверителни; мониторинг на изпълнението и разработването на доклади; методики и планове за управление на активи.

Целта на контракта е дългосрочно сътрудничество на основата на равнопоставеност, реципрочност и взаимна полза за повишаване на административния капацитет в двете институции.Галерия