За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСъобщение относно изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

12.09.2014 г.

Уважаеми дами и господа,

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предприема мерки за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

В тази връзка, ДКЕВР кани всички заинтересовани страни, които имат отношение и предложения по темата, да представят своите проекти за изменение на ПТЕЕ до 30.09.2014г., в деловодството на комисията, на хартиен и електронен носител.