За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОпределяне на годишни такси на лицензираните дружества, съгласно чл. 3, ал. 2, т.2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата за таксите

08.09.2014 г.

Моля, всички лицензирани дружества, които не са изпратили годишния си финансов отчет за 2013г., съдържащ актуална отчетна информация за реализираните приходи за съответната лицензионна дейност, на основание чл. 38, ал. 1, във връзка с чл. 28 от Закона за енергетиката, да го изпратят на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) до 30.09.2014г.

С цел определяне на годишното задължение по Тарифата за таксите, следва да представите и информация под формата на справка, приложена към писмото. Информацията следва да представите на хартиен носител и електронен носител.

Електронният формат на справката е публикуван на страницата на Комисията на www.dker.bg , под името Приложение 1 и може да бъде използван.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране благодари на всички коректни дружества, които са изпратили в срок своите финансови отчети.

MS Excel документ b Приложение 1